Oferujemy projekty z zakresu:

 • przydomowych oczyszczalni ścieków
 • zbiorników bezodpływowych
 • instalacji wody
 • instalacji ppoż.
 • stacji uzdatniania wody i hydroforni
 • kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • instalacji grzewczych
 • kotłowni gazowych, olejowych, na paliwo stałe
 • pomp ciepła
 • węzłów cieplnych
 • instalacji wentylacji
 • instalacji klimatyzacyjnych
 • instalacji wody lodowej
 • instalacji sprężonego powietrza
 • instalacje gazu ziemnego

Przyłączy:

 • kanalizacji sanitarnej
 • kanalizacji deszczowej
 • wodociągowe
 • ciepłownicze

Sieci:

 • wodociągowe
 • kanalizacyjne
 • zbiorniki i układy retencyjne oraz rozsączające
 • ujęcia brzegowe

Ponadto :

 • kosztorysy
 • świadectwa energetyczne
 • przeglądy techniczne
 • nadzór autorski na etapie realizacji